Am început construcţia acestui site pentru că ne-am dat seama că așa nu se mai poate şi că trebuie să facem ceva. Lucrând în domeniul IT, ne-am hotărât să asociem informaţia cu adevărul şi să o prezentăm spre dezbatere publicului larg.

Toate materialele care apar sunt publice, provenind din surse deschise ce vor fi precizate, multe dintre ele existând pe Internet sau în biblioteci, altele provenind de la persoane cu expertiză asupra celor prezentate. Contribuția noastră este de a le selecta, încadra și prezenta în acord cu spiritul site-ului.

Nu credem si nu am crezut niciodată că adevarul ţine exclusiv de un sistem, de o clasă socială, de un grup sau de o persoană. Adevarul există şi atât. De aceea vă rugăm pe toţi cei care simţiţi româneşte să veniţi lângă noi. Împreună să prezentăm lumii informaţii despre cine am fost ca popor, care ne-a fost istoria, cine ne-a condus, cine ne conduce, ce ni se întâmplă,  cine ne-a adus în starea actuală, de ce și cum.

Am hotarât să nu publicam informaţii denigratoare la adresa vreunei persoane, partid sau organism guvernamental, dar nu vom ezita să prezentăm fapte despre modul cum a fost spoliată marea masă a populaţiei României, cum a fost făcută privatizarea, cum au fost facute marile averi şi cine sunt potentaţii vremurilor noastre.

Vom prezenta momente cruciale din istoria țării, pentru ca tinerii să cunoască şi să redobândească mândria că aparţin acestui popor cu o istorie de peste 2000 de ani. Nu vom romanţa nimic. În măsura puterilor noastre vom încerca prezentarea imparțială a acestor momente.

În ultimii 20 de ani am tot dărâmat întreprinderi, spitale, școli, caractere, principii, ierarhii, valori, conştiinţe… şi ce am pus în loc? Nimic! Vă rog să veniţi lângă noi, ca împreună, să elaboram modele pentru redresare economică, să promovăm Cinstea şi Valoarea, să oprim jefuirea țării, să devenim proprii noştri stăpâni.

E greu, dar credem că merită încercat.